Over dit artikel

In september 2017 moet de eerste tegemoetkoming over ORT uit het verleden worden uitbetaald. Er volgt een eenmalige uitkering ORT over vakantie over het jaar 2012. In 2018 en 2019 volgt de betaling over 2013 en 2014.

AFAS stelt hiervoor twee tools ter beschikking:

  • Een analyse waarmee uitbetaalde ORT in 2012 kan worden opgehaald, wat wordt omgerekend naar een uit te betalen bedrag (8,3%).
  • Een importdefinitie waarmee de loonmutaties kunnen worden geïmporteerd in Profit.

Let op! De analyse is slechts een hulpmiddel die data oplevert ter beoordeling! Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met:

  • gevallen waarin medewerkers al een compensatie ontvangen hebben;
  • medewerkers die bezwaar maken tegen de tegemoetkoming;
  • livegang in 2013; dan is 2012 vaak het jaar van schaduw draaien. Er zullen dan wel ORT bedragen in Profit staan, maar of deze volledig juist (geconverteerd) zijn, dat moet goed beoordeeld worden. Dat geldt natuurlijk ook voor livegang in 2014 en 2015.
  • eigen looninrichting voor ORT betaling (ook afbouwregelingen en uitkeringen bij ziekte). Let daarom goed op het filter.

Deel dit artikel

Meer weten over de nabetaling ORT? Neem contact met mij op!

Judith Pennings
Judith Pennings senior payroll consultant
06 13228772
j.pennings@aag.nl