Over dit artikel

In de cao VVT is in artikel 3.9 vastgelegd dat de opbouw voor de eindejaarsuitkering per januari 2017 is gewijzigd.

Situatie vóór 2017

In het verleden was de opbouw gebaseerd op het salaris inclusief vakantiebijslag én eventueel meerwerk, maar exclusief alle overige toeslagen en vergoedingen.

Nieuwe situatie

Vanaf 2017 is de opbouw gebaseerd op het salaris exclusief vakantiebijslag en exclusief eventueel meerwerk. AFAS heeft er voor gekozen om het meerwerk nog steeds in de opbouw mee te nemen, ondanks het feit dat dit in de cao anders beschreven is. Wanneer u toch de cao wilt volgen en daarmee meerwerk niet meer mee laat tellen in de opbouw eindejaarsuitkering, zet dan het volgende vinkje aan.

HRM → Organisatie → Cao

Kies VVT:

Tabblad Grondslag → zoek stamnummer 135090513 (looncomponent niet meetellend in EJU opbouw):

Dubbelklik → ga naar tabblad Looncomponenten → zoek stamnummer 100001004 m.b.v. CTRL F (Salaris (uit meeruren)) en zet het vinkje aan bij Ja/Nee, eventueel jaarafhankelijk:

Deze informatie is ook na te lezen op de AFAS klantportal.

Deel dit artikel

Meer weten over deze wijziging? Neem contact met mij op!

Angel Schreuders