Over dit artikel

Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. De wet omvat drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten om werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren, in dienst te nemen of te houden.

In onze brochure leest u alles over de drie tegemoetkomingen. We gaan in op de wet- en regelgeving én de uitzonderingen hierop, geven rekenvoorbeelden en leggen uit hoe uw organisatie in aanmerking kan komen voor deze tegemoetkomingen

Download de brochure (PDF, 1.00 Mb)

Deel dit artikel

Meer weten over de Wet tegemoetkoming loondomein? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl