Over dit artikel

De Belastingdienst heeft onlangs antwoord gegeven op de volgende vraag: Is het mogelijk om bovenwettelijke vakantie-uren uit te betalen in de werkkostenregeling?

Als een werkgever de bovenwettelijke verlofuren uitbetaalt, moet je hierover loonheffingen inhouden en afdragen. Voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je het loon aanwijzen als eindheffingsloon. Meer hierover lees je in paragraaf 4.2  Loon in het Handboek Loonheffingen.

 

Belangrijk is dat voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets

Bij het aanwijzen van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon, mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is: de gebruikelijkheidstoets.

Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor zijn rekening neemt.

Vergelijkbare omstandigheden kunnen zijn:

  • andere werknemers van dezelfde werkgever;
  • collega’s van de werknemer in dezelfde functiecategorie; en,
  • werknemers van andere werkgevers.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel