Over dit artikel

Allemaal kennen we de berichten over hoe alles duurder wordt: energie, bouwmaterialen. Ook gaat de rente omhoog en hebben de personeelstekorten het nodige effect op de kosten.
Dikwijls wordt ons gevraagd; “is ons project nog haalbaar en kunnen jullie meekijken naar de mogelijkheden?” Dat doen wij graag; puzzelen en de opdrachtgever helpen zit in ons DNA.

Om, op zorgvastgoed gebied, direct maar met de deur in huis te vallen: met de huidige bouwkosten is de (NHC-)vergoeding van een (solitair) ‘regulier’, intramuraal nieuwbouwproject nauwelijks meer voldoende om de investering binnen de reguliere parameters terug te verdienen.

De collega’s Peter van Dijk en Tom Kersbergen schreven in december 2021 al een artikel over de ‘Bouwkostenontwikkeling in de zorg‘

Zij schreven dat, voor de haalbaarheid, een brede blik, op het project en de parameters, nodig is. Door de huidige marktomstandigheden dwingt deze brede blik ons om eerst over de vraag na te denken; “waar richt het huisvestingsproject zich op en welke parameters zijn hierin betrokken?”

Om te puzzelen aan een bestaand project is kennis over functionaliteit en het kostenkader voor zorgvastgoed essentieel; wat is minimaal nodig bij de gewenste doelgroep, zorgzwaartes en cliëntenmix, wat geeft dat voor investeringsomvang, wat doet dat met voorbereidingstijd, bouwtijd, eventuele interim-voorzieningen en de ingebruikname.

De basis van de puzzel ligt altijd in het Strategisch Vastgoedplan; zorg altijd dat de uitgangspunten van dit SVP overeind blijven. Als er geen Strategisch Vastgoedplan is, stel deze eerst op, waarbij de samenhang met de visie en het beleid op huisvesting wordt vastgelegd en de effecten op de totale portefeuille inzichtelijk zijn.

In de puzzel zien we door optimalisatie van een project en het opzoeken van de marges de haalbaarheid terugkomen. Voor bijvoorbeeld een ‘regulier’ intramuraal nieuwbouwproject stellen we dat we het project in balans brengen met de markt anno 2022. Vergelijk het met huizenkopers die de afgelopen maanden hun wensen en eisen bijgesteld hebben op basis van hun maximaal haalbare aankoopbudget.

Het vastleggen van de optimalisatie en alle parameters van het project moet met een gedegen en gedragen proces in een Programma van Eisen vorm krijgen. Immers, het opzoeken van de marges in een zorgproject, zoals een ‘regulier’ intramuraal nieuwbouwproject, kan alleen in samenwerking met de (toekomstige) gebruikers. Alleen dan kan de organisatie en de omgeving zo worden ingericht dat toch een situatie ontstaat die bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers, cliënten, bewoners, bezoekers, etc.

Samengevat: met gedegen kennis is een huisvestingsproject goed te optimaliseren, maar start een project, in de huidige markt, altijd vanuit een gedegen proces en voorbereiding.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mij!

Gerjan Kampman