Over dit artikel

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, krijgen een netto bonus van € 1000. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het ander ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met zorgorganisaties voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Over de uitbetaling van de bonus is echter nog veel discussie. Minister De Jonge wil dat werkgevers bepalen wie het geld krijgt, maar werkgevers willen daar niet over beslissen. Daarnaast zouden organisaties in de zorg de bonus nog fiscaal moeten verwerken. Zo zouden ze de bonus kunnen aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling Dan zijn er immers geen sociale lasten verschuldigd. Ook heeft de bonus dan geen gevolgen voor de toeslagen van de zorgwerknemers.

Als gevolg van de coronacrisis is de vrije ruimte voor 2020 verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Organisaties die geen vrije ruimte meer over hebben, zouden dan wel 80% loonbelasting moeten afdragen.

Diverse brancheverenigingen zijn nog in gesprek met het Ministerie en vinden dat als de overheid beslist een bonus uit te keren, dat zij dan ook het kader moeten schetsen. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorgorganisaties zo laag mogelijk blijft.

Het streven is om het loket waar de bonus kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober 2020 te openen. Zodra bekend is hoe de regeling er uit komt te zien zullen we u hier verder over informeren.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver