Over dit artikel

Het ‘Besluit oproepovereenkomsten’ wordt aangepast. Ook bij consignatie of aanwezigheidsdiensten die niet per uur worden vergoed (maar bijvoorbeeld per etmaal of dienst), is er geen sprake van een oproepovereenkomst.

In het ‘Besluit oproepovereenkomsten’ is bepaald wanneer bepaalde arbeidsovereenkomsten niet worden beschouwd als een oproepovereenkomst. Dat is als er bij arbeidsovereenkomsten voor een vast aantal uren sprake is van bereikbaarheidsdiensten (in de zorg) of van consignatiediensten die worden vergoed in geld of in vrije tijd. Hieraan was als voorwaarde toegevoegd dat er sprake moet zijn van een vergoeding (in geld) of compensatie (in vrije tijd) per uur. Voor deze formulering was gekozen om te voorkomen dat werknemers structureel te veel consignatie opgelegd krijgen in verhouding tot de omvang van de arbeidsovereenkomst. Bij een vergoeding voor consignatie per uur telt namelijk ieder uur waarvoor de werknemer geconsigneerd is, als een verloond uur. Als in een kalenderjaar blijkt dat er meer dan 30% extra verloonde uren zijn geweest t.o.v. de contracturen, dan wordt voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (waarvoor de lage WW-premie geldt) met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing.

Voor de formulering is met name gekeken naar de zorgsector. In de zorg worden bereikbaarheidsdiensten vergoed of gecompenseerd per uur, maar in veel sectoren buiten de zorg wordt de consignatie niet vergoed of gecompenseerd per uur, maar per etmaal of per dienst. Door de voorwaarde dat consignatie per uur vergoed of gecompenseerd moet worden, zouden alle arbeidsovereenkomsten waar consignatie niet per uur vergoed of gecompenseerd wordt, automatisch oproepovereenkomsten zijn. Dit zou alleen kunnen worden voorkomen door de consignatieregelingen waarbij niet per uur vergoed of gecompenseerd wordt, op dit punt aan te passen. Er is echter te weinig tijd om de cao’s nog vóór ingang van de WAB aan te passen, waardoor werkgevers voor deze medewerkers onder meer de hoge WW-premie zouden moeten betalen. Om dit te voorkomen, vervalt het vereiste dat er sprake moet zijn van een vergoeding of compensatie per uur. Het conceptbesluit dat dit moet regelen, stuurt de minister zo snel mogelijk voor advies naar de Raad van State zodat de wijziging tegelijk met de WAB per 2020 ingaat.

De kamerbrief over wijziging besluit oproepkrachten kunt u hier downloaden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver