Over dit artikel

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werkgevers te maken met een nieuwe definitie van het begrip “Inkomstenverhouding (IKV)”. De definitie wordt aangepast omdat met de invoering van de WAB voor de berekening van de AWF-premie onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende soorten dienstbetrekkingen.

Voor een juiste premieheffing is aangifte in afzonderlijke IKV’s noodzakelijk. Het doel van deze definitie van de IKV is dat de kwaliteit van de gegevens toeneemt waardoor een betere heffing plaatsvindt en een betere vaststelling van verzekeringsplicht.

In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2023 is in het Besluit inkomstenverhouding geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. In veel gevallen blijven de regels over inkomstenverhoudingen hetzelfde, maar er zijn ook een aantal veranderingen.

Vanaf 1 januari 2023 moet een werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte opnemen.
Dit betreft onder meer de volgende situaties:

  • De werknemer heeft bij dezelfde werkgever meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  • De werknemer krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever.
  • De werknemer ontvangt tijdens of na de dienstbetrekking naast zijn loon of in plaats van zijn loon een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen waarbij de betaling wordt gedaan door de werkgever (WAZO, aanvullend geboorteverlof etc).

Het Besluit Inkomstenverhouding dat dit regelt, is samen met een uitgebreid kennisdocument gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin vindt u informatie over de regels die gelden voor de inkomstenverhouding vanaf 1 januari 2023.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver