Over dit artikel

Het kabinet laat het enorme pakket met coronasteun nog eens drie maanden langer doorlopen. De belangrijkste steunregelingen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen, lopen daarom nu door tot 1 oktober 2021.

Reiskosten onbelaste vergoeding

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig). Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgever voor werknemers die na die datum in dienst zijn gekomen voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding op grond van de gerichte vrijstelling kan geven. Hij kan aan hen uiteraard wel de werkelijk gereisde kilometers onbelast vergoeden tegen € 0,19 per kilometer, of bij een vaste reiskostenvergoeding zorgen dat hij de thuiswerkdagen belast. De werkgever kan (het belaste deel van) deze vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van anderhalve meter afstand kunnen organisaties in deze coronaperiode misschien niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan. De organisatie moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. Deze maatregel is verlengd tot 1 oktober 2021.

Kijk hier voor meer informatie over het steunpakket in het derde kwartaal 2021.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver