Over dit artikel

Onderhoudsbegeleiding als vervolgstap op DMJOP

Met een onderhoudsbegroting van AAG hebt u als zorgorganisatie een prima instrument om het onderhoud van uw vastgoed te plannen. Immers: met een goede begroting bent u er nog niet. Deskundige begeleiding van het onderhoud is minstens zo belangrijk.
Nadat de begroting is vastgesteld, is het van belang dat de uitvoering wordt voorbereid en uitbesteed. U wilt immers niet klakkeloos een opdracht verstrekken zonder daarbij uw voorwaarden en wensen kenbaar te maken. Naast de nodige vakinhoudelijke deskundigheid wilt u ook dat de aannemer rekening houdt met uw bewoners, rusttijden, geluidsoverlast enz. Dat maakt een goede begeleiding bij de uitvoering van het onderhoud nog belangrijker, zegt Judith Vrolijk, projectmedewerker bij AAG.

“De meeste organisaties waarvoor wij werken, kiezen voor een abonnement op onze dienstverlening. We beoordelen en actualiseren dan elk jaar de begroting voor het komende jaar, waarbij we rekening houden met prijsindexatie en bijkomende kosten. We bekijken dan ook hoe we het onderhoud het beste kunnen begeleiden. Welke werkzaamheden kunnen we combineren? In welke periode van het jaar uitvoeren? En wanneer moeten de werkzaamheden klaar zijn? Dit betekent dat je op tijd moet starten met de voorbereiding en planning. Liefst zodra de begroting is goedgekeurd.”
Judith weet ook dat veel organisaties wel wat hulp kunnen gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting. “Bijvoorbeeld omdat er specifieke kennis nodig is bij de voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de werkzaamheden.”

Andere factoren

“Er kunnen ook andere omstandigheden zijn die voor vragen zorgen. Het vertrek van een medewerker bijvoorbeeld, waardoor er tijdelijke ondersteuning nodig is. Of er is een vraag die specifieke kennis vraagt zoals bij de verduurzaming van het vastgoed. Dat legt niet alleen een fors beslag op de beschikbare tijd; het is ook in veel gevallen niet het specialisme van deze medewerker. Een bijkomend voordeel is ook, dat wij ook kunnen adviseren over de te stellen prioriteiten als door de kostenstijging van materialen en lonen keuzes gemaakt moeten worden. Zoiets legt een extra druk op de begroting, want het budget ligt nu eenmaal vast.”

Allround adviseur

Op deze manier heeft uw organisatie de beschikking over een allround bouwkundig- en installatieadviseur, want onze collega’s bij AAG kunnen u adviseren bij vraagstukken die verder gaan dan het reguliere onderhoud.

Stappenplan

“Om onderhoudsprojecten soepel en gestructureerd te laten verlopen maken we gebruik van een stappenplan zoals hieronder als voorbeeld weergegeven.”

Voorbereiding:
1. Het afstemmen met de interne organisatie;
2. Het plannen van de werkzaamheden;
3. Het opstellen van een werkomschrijving;
4. Het aanvragen van offertes;
5. Het beoordelen en vergelijken van de aanbiedingen;
6. Het opstellen van een gunningsadvies.

Uitvoering (afhankelijk van de omvang van het project):
7. Het verzorgen van de kostenbewaking;
8. Het opzetten en onderhouden van een regelmatig overlegtraject met stakeholders;
9. Het leiden van bouwvergaderingen;
10. Het controleren van de uitvoering;
11. Verzorgen van oplevering;
12. Het opstellen van een eindafrekening.

“Op deze manier heeft de klant een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende budgetten. Optimale begeleiding dus voor het beste resultaat!”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!