Over dit artikel

Met de BIK kunnen bedrijven 3% van hun investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 2,44% van hun investeringen voor het meerdere in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. De BIK is vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffing. Hierdoor kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers in dienst hebben (met een voldoende loonsom).

Naast de genoemde percentages, geldt voor alle aanvragen een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De regeling is tijdelijk en geldt niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. De investeringskorting geldt bovendien alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op al bestaande, meer specifieke stimuleringsmaatregelen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Met de BIK beoogt het kabinet bedrijven ertoe aan te sporen extra te investeren en geplande investeringen naar voren te halen tijdens deze economisch zware tijden.

De BIK is vormgegeven als een afdrachtvermindering in de loonheffing en is daarmee een investeringsregeling die qua systematiek vergelijkbaar is met de S&O-afdrachtvermindering. Door de BIK te koppelen aan de loonheffing, kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers in dienst hebben (met een voldoende loonsom).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een zogenoemde BIK-verklaring af. Op basis van die verklaring kan de werkgever de afdrachtvermindering verrekenen via de loonaangifte. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de BIK-verklaring of de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte is toegepast. Een BIK-inhoudingsplichtige kan over één kalenderjaar maximaal vier BIK-verklaringen aanvragen, maar niet meer dan één per kwartaal van een kalenderjaar. De aanvraag voor een afdrachtvermindering op grond van de BIK kan plaatsvinden vanaf 1 september 2021.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver