Over dit artikel

De AVG is in werking getreden. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens vanaf nu toezicht houdt op de naleving van de nieuwe wet. Gezien de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens ligt de focus de komende tijd vooral op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven dat de controle op aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) de eerste stap zal zijn. Dat is ook zo gebleken.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd op de aanwezigheid van een FG. Hieruit is gebleken dat ruim 96% van de organisaties een FG heeft aangemeld. De overige organisaties zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens aangeschreven; zij kregen tot 11 juni 2018 de tijd om een FG aan te melden. Bij nalatigheid zal de Autoriteit Persoonsgegevens deze organisaties een sanctie opleggen.

Uit de controle is ook gebleken dat veel gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en zelfstandige bestuursorganen voldoen aan deze eis van de AVG. Het geeft blijk dat de organisaties zorgvuldig willen omgaan met de bescherming van persoonsgegevens.

De eerstvolgende controle zal plaatsvinden in de private sector. Ook binnen deze sector zullen dergelijke controles binnenkort uitgevoerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens van mensen binnen een organisatie en de naleving van de AVG. In het artikel ‘AVG: is een functionaris gegevensbescherming verplicht voor mijn organisatie?’ kunt u lezen welke taken een FG heeft.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over de AVG? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil
Marloes van Caulil consultant personeelsadministratie
m.vancaulil@aag.nl