Over dit artikel

Er bestaat soms onduidelijkheid over de arbovoorziening. Geldt er nu wel of geen gerichte vrijstelling wanneer de medewerker een eigen bijdrage betaalt voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening?

Hieronder nog eens de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gerichte vrijstelling:

 • De werkgever moet de arbovoorzieningen aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
 • De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • De werknemer gebruikt of verbruikt die voorzieningen (gedeeltelijk) op de (thuis)werkplek.
 • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de basisvoorziening.
 • Duurdere uitvoering van de arbovoorziening:
  • Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering;
  • Betaalt de werknemer alleen voor de meerprijs een eigen bijdrage;
  • Betaalt de werknemer deze eigen bijdrage uit het nettoloon?

Indien op al deze vragen ‘ja’ geantwoord is dan blijft voor de basisvoorziening die de werkgever voor zijn rekening neemt de gerichte vrijstelling van toepassing.

Cafetariaregeling

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk onder een cafetariaregeling valt. De kosten komen dan ten laste van de werknemer. Er wordt dan niet voldaan aan de voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de voorziening.

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan, op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon. Omdat de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen hierop niet van toepassing is, blijft de vergoeding voor de meerprijs van de luxere versie alleen onbelast als de werkgever nog vrije ruimte heeft.

Meer informatie over de eigen bijdrage arbovoorzieningen is te vinden op de website van Forum Salaris.

Bron: Forum Salaris

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings