Over dit artikel

Alrijne Zorggroep is een zorgorganisatie bestaande uit drie ziekenhuizen en twee verpleeghuizen. Zij heeft de ambitie om de beste zorg te bieden aan de regio Leiden, Leiderdorp en Alphen.

Ron Treffers, voorzitter Raad van Bestuur van Alrijne, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Alrijne Zorggroep

Vanuit de ambitie is gekozen om de strategische optie “het focussen op de CURE-activiteiten door het overdragen van de verpleeghuizen en geriatrische revalidatie” verder te verkennen.

Voor deze de verkenning heeft Alrijne Zorggroep de hulp ingeschakeld van AAG. Voor een overdracht heeft Alrijne Zorggroep kwalitatieve en financiële voorwaarden voor ogen waaraan de overnemende partij dient te voldoen. De belangen van de cliënten, medewerkers en de organisaties dienen zorgvuldig afgewogen te worden in dit proces.

Oplossing van AAG

Een team van experts op gebied van bedrijfsvoering, vastgoed en finance is voor Alrijne Zorggroep aan de slag gegaan. Met aandacht voor het waarborgen van de kwalitatief hoogwaardige zorg, de juridische aspecten en de financiële impact voor Alrijne Zorggroep. Hierin heeft AAG ondersteund in het proces van het opstellen van een Bidbook, de gesprekken met interne en externe stakeholders, meetbaar maken van de kwalitatieve en financiële voorwaarden, ontwikkelen van alternatieve strategische opties en het onderhandelingsproces. Ondanks de interesse van meerdere partijen, heeft het proces geleid tot de weloverwogen beslissing om de verpleeghuiszorg binnen de Zorggroep te continueren. Hiermee kan de ambitie van Alrijne Zorggroep het beste worden vormgegeven.

Waarom AAG

Alrijne Zorggroep heeft gekozen voor AAG, omdat AAG zeer goed bekend is met de zorg en daardoor de vraagstelling van Alrijne Zorggroep ook écht begreep. Daarbij heeft AAG de expertises in huis om ook de bedrijfsvoering en het vastgoed goed te beoordelen en daarmee Alrijne Zorggroep te ondersteunen in alle relevante aspecten in dit proces.

Meerwaarde van AAG

De betrokkenheid bij het onderwerp, zeer prettige samenwerking en kennis van de zorg in al haar aspecten.

AAG is zeer goed bekend met de zorg en heeft de expertises in huis om de bedrijfsvoering en het vastgoed goed te beoordelen.

Ron Treffers Voorzitter Raad van Bestuur

Deel deze referentie

Meer weten over ondersteuning bij verkoop of overname? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen