Over dit artikel

Als zorgorganisatie controleert u per cliënt of de geleverde zorg past binnen het percentage zorgtoewijzing dat u heeft. Hiermee kunt u tijdig bijsturen. Uiteindelijk moet op jaarbasis de geleverde Wlz zorg passen binnen het jaarbudget van de unieke cliënt. Voor 2020 dient u met het berekenen van het jaarbudget van de cliënt echter rekening te houden met de coronaperiode. In dit artikel geven we hierover uitleg.

Het jaarbudget per cliënt

Het jaarbudget per cliënt kunt u normaliter als volgt berekenen:

Weekbudget x aantal weken in zorg = jaarbudget.

  • Weekbudget = Het budget van de cliënt conform de rekenmodule.
  • Aantal weken in zorg = afhankelijk van de ingangsdatum en de einddatum van de zorg, met een maximum van 52 weken.

Vervolgens kunt u het jaarbudget verminderen met de goedgekeurde declaraties. Deze declaraties zijn exclusief vervoer, toeslagen en Meerzorg van de cliënt.

Het jaarbudget in 2020

De voorgenoemde werkwijze is voor 2020 niet juist. Door de coronaperiode is er sprake geweest van omzetderving. Cliënten hebben veelal minder zorg ontvangen, doordat bijvoorbeeld de dagbesteding was gesloten. U heeft dus minder gedeclareerd. Hiervoor hebben organisaties recht op een vergoeding zoals omschreven in de betreffende beleidsregel van de NZa.

Na het informeren bij verschillende zorgkantoren, blijkt dat nog niet iedere zorgkantoor duidelijk heeft welke berekening zij bij de controle op overschrijding van de zorgtoewijzing voor 2020 gaan hanteren.  De verwachting is dat zorgkantoren voor 2020 de volgende berekening gaan hanteren:

Weekbudget x (aantal weken in zorg – het aantal weken van de coronaperiode ) = jaarbudget 2020.

  • Het aantal weken van de coronaperiode = de periode is waarin u als zorgorganisatie omzetderving heeft gehad, conform NZa beleidsregel.

Ons advies

Vanwege de onduidelijkheid hebben we voor dit moment een advies opgesteld voor de controle op het overschrijden van het zorgtoewijzingspercentage in 2020. Wij adviseren voor iedere cliënt enkel de weken mee te nemen waarin u de volledige zorg aan de cliënt heeft kunnen leveren. Dit houdt concreet in, dat wanneer een cliënt in een week een afwijkende hoeveelheid zorg heeft gehad dan gebruikelijk wegens een coronareden, u deze week niet in de berekening mee moet nemen, mits dit binnen de coronaperiode ligt.

Als u namelijk de betreffende maanden wel mee zou nemen in de berekening, dan blijft u mogelijk binnen het jaarbudget doordat u minder zorg heeft geleverd. Echter, voor deze periode van verminderde zorg heeft u compensatie ontvangen op omzetderving vanwege de COVID-19 regeling. Door het advies te volgen, voorkomt u dat er sprake kan zijn van dubbele bekostiging.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!