Over dit artikel

Voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of er sprake is van een opzegging óf een verlenging van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:668 lid 1 BW).

Deze laatste wordt nog weleens vergeten. Daarnaast moet de werkgever bij een verlenging aangeven onder welke voorwaarden deze plaatsvindt. Wanneer de werkgever dit niet op tijd laat weten dan is hij de werknemer een vergoeding van maximaal één maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar is hij te laat? Dan volgt een evenredige vergoeding. Bijvoorbeeld: wanneer de werkgever een week te laat is betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Deze vergoeding is niet verschuldigd in de volgende situaties:

  • faillissement
  • uitstel van betaling
  • toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver