Over dit artikel

Zorgaanbieders met een Zvw omzet tot €10 miljoen (generieke regeling) kunnen vanaf 13 april tot en met 11 mei 2021 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de meerkosten corona. Het gaat dan om kosten ten behoeve van preventie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook dekking voor de kosten in de voorbereiding op de anderhalvemetersamenleving vallen onder deze vergoeding.

De aanvraag verloopt via VECOZO. Aanvragers hebben hiervoor een persoonlijke login en certificaat nodig. Aanvragen op een andere wijze is niet mogelijk. Het portaal wordt één periode opengesteld, waarin de aanvraag gedaan moet zijn. Ook voor zorgsoorten waarvan op dit moment nog geen vergoedingspercentage is vastgesteld, moet de aanvraag toch gedaan zijn.

Er is geen voorwaarde voor de aanvraag dat zorgaanbieders zich ook hebben aangemeld voor de vergoeding continuïteitsbijdrage. Voor zorgaanbieders met een Zvw omzet boven €10 miljoen (specifieke regeling) volgt een aparte aanvraagprocedure.

Berekening bijdrage meerkosten

De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op een gemiddeld bedrag in de meerkosten per FTE. Doordat zorgverzekeraars echter niet beschikken over informatie van het aantal FTE’s ingezet voor specifiek de zorgverzekeringswet, maar wel over gedeclareerde omzetgegevens,  heeft men de vergoeding eerst gebaseerd op een gemiddelde normomzet per FTE en dan vertaald op basis van de gedeclareerde omzet per AGB-code.

In een eerder nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland  werd in oktober 2020 nog ingeschat dat het zou gaan om een vergoedingspercentage tussen de 0,2% en 0,8% van de jaaromzet 2020. Uiteindelijk betreft het een (hoger) percentage van de omzet over de periode mei t/m december 2020. Per zorgsoort zijn verschillende percentages van toepassing. Daarnaast geldt dat pas een bijdrage meerkosten aan zorgaanbieders wordt betaald als het berekende bedrag per AGB‐code hoger is dan €50,-.

Uitbetaling bijdrage meerkosten

De uitbetaling van de aanvragen zal fasegewijs worden uitgevoerd en is afhankelijk van de zorgsoort. Zorgaanbieders worden hierover nog geïnformeerd. De verwachting is dat eind mei 2021 de eerste bedragen aan de zorgaanbieders zullen worden overgemaakt. Voor zorgaanbieders die ook DBC’s declareren zal de vergoeding later plaatsvinden. Dit in verband met de afsluiting van trajecten en de verwerking hiervan bij zorgverzekeraars. Wel is het voor deze zorgaanbieders mogelijk gemaakt om een deel van de meerkostenvergoeding van de overige zorgsoorten eerder te laten plaatsvinden. Zij dienen dit dan apart in de vragenlijst aan te geven.

Voor meer informatie over de bijdrage meerkosten, zie informatie van de website ZN:

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter