Over dit artikel

Begin februari 2021 is de Integrale Compensatieregeling 2020 gepubliceerd op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Met deze compensatieregeling wordt duidelijkheid gegeven hoe zorgorganisaties met een Zvw omzet boven de €10 miljoen voor wijkverpleging, geriatrische zorg en eerstelijnsverblijf een aanvraag kunnen doen voor:

  • continuïteitsbijdrage;
  • ex ante vergoeding meerkosten;
  • ex post afrekening meerkosten die vergoeding overschrijden;
  • ex post afrekenen ELV-Covid bedden;
  • hardheidsclausule.

De aanvraag kan ingediend worden in de periode van 30 maart tot en met 30 april 2021 en verloopt via het aanvragenportaal van VECOZO per AGB. De aanvrager heeft hiervoor een persoonlijke login en certificaat nodig.

Het portaal voor de specifieke regeling is opengesteld voor:

Groep 1 Alle zorgaanbieders wijk/elv/grz die in aanmerking komen voor de specifieke regeling en waarvan de Zvw omzet groter is dan €10 miljoen.
Groep 2 Alle zorgaanbieders wijk/elv/grz die in aanmerking komen voor EN de specifieke regeling EN de generieke GGZ regeling. Deze zorgaanbieders moeten zowel de specifieke regeling als de generieke regeling GGZ aanvragen.
Groep 3 Alle zorgaanbieders wijk/elv/grz die NIET in aanmerking komen voor specifieke regeling, maar dat wel dachten. Deze groep kon geen continuïteitsbijdrage meer aanvragen via de generieke regeling, omdat het portaal al was gesloten. Zorgaanbieders krijgen de mogelijkheid om de gevraagde onderdelen die gelden voor de generieke regeling alsnog aan te vragen.
Groep 4 Alle zorgaanbieders wijk/elv/grz die de generieke regeling hebben aangevraagd, maar WEL vallen onder de specifieke regeling. Deze zorgaanbieders kunnen verder de aanvraag van de specifieke regeling volgen. De generieke regeling zal dan worden beëindigd en financieel worden gecorrigeerd.

Samengevat doorloopt de zorgaanbieder in de aanvraag de volgende stappen:

Stap 1:  Zorgaanbieder doet aan aanvraag voor continuïteitsbijdrage of meerkostenregeling.
Stap 2:  Bevestiging van de aanvraag door VECOZO (incl. ondertekening gevraagde overeenkomsten).
Stap 3:  Aanvraag wordt via VECOZO doorgegeven aan de zorgverzekeraars.
Stap 4:  Zorgverzekeraars bevestigen aan zorgaanbieder het uit te keren bedragen.
Stap 5: Verzoek door zorgaanbieder voor ex post afrekening.
Stap 6: Beoordeling door zorgverzekeraar voor ex post afrekening en betaling.

Voor meer informatie over de bijdrage meerkosten, zie informatie van de website ZN:

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter