Over dit artikel

Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidie praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De werkgever ontvangt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Het subsidiebedrag hangt af van het aantal begeleidingsweken. Het maximum krijgt een werkgever pas bij 42 begeleidingsweken. Daarnaast is het subsidiebedrag afhankelijk van het aantal aanvragen: bij overschrijding van het totale subsidiebudget verdeelt de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) het budget evenredig over de ingediende aanvragen van werkgevers. Dat verlaagt het subsidiebedrag per leerling of student. Elke onderwijscategorie kent een apart subsidiebudget en specifieke voorwaarden.

De doelgroep van de onderwijscategorie ‘hbo’ is sinds dit studiejaar uitgebreid. Ook voor studenten van een duale of deeltijd hbo-opleiding op het gebied van ‘gezondheidszorg, gedrag en maatschappij’ kan een werkgever nu gebruikmaken van de subsidieregeling. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector, de noodzaak om mbo’ers  ‘op te scholen’ en het gebrek aan middelen van zorgaanbieders voor personeelsbeleid.

Sinds 2 juni 2019 kan na afloop van de praktijkperiode de subsidie aangevraagd worden. Dit verzoek kan uiterlijk tot en met 15 september 2019 vóór 17.00 uur gedaan worden. Bij de aanvraag is het niet nodig om documenten mee te sturen, echter bij de beoordeling kunnen wel onderliggende stukken opgevraagd worden. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie praktijkleren kunt u terugvinden op de website van de RVO.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver