Over dit artikel

Van 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2020/2021.

Sinds 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de subsidie praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Per praktijk- of leerwerkplek kan een organisatie maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Als er voor een onderwijscategorie meer aanvragen zijn dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld.

Coronacrisis en subsidie

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben sommige werkgevers te maken gehad met een gedwongen bedrijfssluiting, waardoor de studenten niet de uren gemaakt hebben die minimaal vereist zijn voor de subsidieregeling. Aangezien de hoogte van de subsidie gebaseerd wordt op het aantal weken dat een erkend leerbedrijf de studenten begeleidt, worden de weken vanaf 16 december 2020 waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden wegens een gedwongen bedrijfssluiting, door de RVO niet in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Hetzelfde geldt voor organisaties die niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten omdat het openhouden van de organisatie niet verantwoord was.

Aanvraag subsidie

Met ingang van 2 juni 2021 kan na afloop van de praktijkperiode de subsidie aangevraagd worden via de site van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO). Dit verzoek kan uiterlijk tot en met 16 september 2021 vóór 17.00 uur gedaan worden.

Van 2 juni tot en met 30 juni 2021 kunt u nog aanvragen met e-Herkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal e-Herkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor de subsidieregeling praktijkleren. Heeft u een e-Herkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw e-Herkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie praktijkleren kunt u terugvinden op de site van Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver