Over dit artikel

Onlangs heeft Cedeo, onafhankelijk intermediair en verstrekker van kwaliteitskeurmerken voor opleidingen, een audit uitgevoerd op de opleidingen van AAG. Tegelijkertijd vond ook de audit van de NBA plaats. Beide audits zijn zeer positief verlopen. Hiermee hebben we opnieuw de Cedeo-certificering en NBA-erkenning behaald en mogen we dit kwaliteitskeurmerk ook de komende twee jaar blijven voeren.

Cedeo

Cedeo beoordeelt niet alleen de inhoud en het aangeboden materiaal van aangeboden opleidingen, maar baseert haar oordeel ook op de mening van cursisten. Zij worden telefonisch benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Pas wanneer tenminste 80% van de cursisten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit, de dienstverlening en de communicatie komt een aanbieder in aanmerking voor het kwaliteitskeurmerk.

Maar liefst 97,2% van onze cursisten heeft aangegeven tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze opleidingen. Een buitengewoon goede score waar wij als AAG trots op zijn!

AAG biedt heel interessante programma’s die precies aansluiten bij mijn opleidingsbehoefte

De opleiding was heel praktijkgericht. We kregen goede tips die direct toepasbaar zijn

De trainers van AAG werken zelf ook op de werkvloer.

NBA

De NBA is de Nederlandse beroepsvereniging van accountants. Accountants moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Daarom zijn zij verplicht permanente educatie (PE-)activiteiten te verrichten om de basiskennis binnen hun vakgebied te onderhouden en te ontwikkelen. Als NBA-erkende opleider mag AAG PE-punten verstrekken aan registeraccountants die bij AAG een opleiding volgen.

Deel dit artikel

Meer weten over onze opleidingen? Neem contact met mij op!

Marcel Melenhorst