Per 1 januari 2022 is de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking getreden. Met deze wet is een aantal toezichtstaken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ondergebracht bij de NZa. Hieronder valt de taak om toezicht te houden op de tijdige, volledige en juiste openbaarmaking van de jaarverantwoording.

Openbaar maken jaarverantwoording

Met de overheveling van deze taak heeft de wetgever ook bepaald dat (1) de groep van zorgaanbieders die een jaarverantwoording openbaar moet maken wordt uitgebreid. Waar over verslagjaar 2021 de verplichting nog geldt voor ‘Zorginstellingen’ geldt dat per verslagjaar 2022 voor nagenoeg alle ‘Zorgaanbieders’ in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld ook huisartsen, tandartsen en apotheken vanaf 2023 een jaarverantwoording openbaar moeten maken. Het gaat hierbij om ongeveer 22.000 zorgaanbieders, variërend van grote ziekenhuizen tot micro-zorgaanbieders. (2) De openbaar te maken informatie wijzigt eveneens per verslagjaar 2022.

De hiervoor genoemde wijzigingen hebben grote gevolgen voor zorgaanbieders. Ten eerste omdat de groep zorgaanbieders die een jaarverantwoording openbaar moet maken aanzienlijk groter wordt. Ten tweede wijzigt ook de inhoud van de openbaar te maken informatie aanzienlijk. Dat heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. De NZa heeft gemerkt dat er behoefte is aan duidelijkheid hoe een jaarverantwoording ‘ingevuld’ moet worden. Dit geldt met name voor kleine zorgaanbieders. Deze duidelijkheid heeft ook positieve effecten voor gebruikers van de informatie uit de jaarverantwoording, doordat de jaarverantwoording op gelijke wijze wordt ingevuld. Dat vergroot de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de informatie.

Ontwikkeling NZa handleiding

AAG ontwikkelt daarom voor de NZA een handleiding waarin helder uiteengezet wordt hoe de verschillende onderdelen van de jaarverantwoording opgesteld, respectievelijk, ingevuld moeten worden.

Wij verwachten dat de handleiding eind november gereed zal zijn voor publicatie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met mij!

Rens Adam manager outsourcing
073-6409780
r.adam@aag.nl

Deel dit artikel