AAG is voor veel organisaties binnen zorg, welzijn en kinderopvang hét vertrouwde adres om de personeelsadministratie onder te brengen. U kunt zich richten op uw kernactiviteiten en AAG richt zich op de verwerking van de personeelsadministratie. Wij vertellen u hier graag meer over!

Wat houdt het outsourcen van de personeelsadministratie in?

Als u ervoor kiest om de personeelsadministratie bij AAG te outsourcen, dragen onze deskundige collega’s zorg voor een goede afwikkeling en verwerking van uw personele mutaties. Samen met u kijken we welke werkzaamheden u zelf blijft uitvoeren en wat wij voor u uit handen kunnen nemen. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk te digitaliseren zodat processen snel afgerond kunnen worden.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij informeren u op het gebied van cao en wetswijzigingen en stemmen procedures en processen met u of uw HR-professionals af. Wij hebben vanuit onze praktijkervaring een modulaire dienstverlening ontwikkeld. De inhoud van de dienstverlening stemmen we met u af, zodat dit passend is voor uw organisatie. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

Voor al uw HR-processen bent u bij ons aan het juiste adres.

Dianne Driessen teamleider HR
 • Maken en versturen van arbeidsovereenkomsten.
 • Administratieve ondersteuning personeelsadviseurs bij casussen.
 • Administratieve afhandeling bij beëindiging dienstverband.
 • Actueel en compleet houden van de personeelsdossiers.
 • Scannen en digitaal archiveren van stukken.
 • Archivering lopende casussen.
 • Plaatsen van advertenties, intern en extern.
 • Doorsturen van sollicitanten naar de voorzitter van de selectiecommissie.
 • Correspondentie rondom uitnodigen en afwijzen van sollicitanten.
 • Signalering ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Correspondentie bij langdurig zieken.
 • Verzenden van ziek- en herstelmeldingen aan UWV en/of de arbodienst.
 • Archivering verzuimdossier.
 • Beheer opleidingsmodule.
 • Ondersteunen ( met informatie) bij de organisatie van in- en externe opleidingen.
 • Rapportages ten behoeve van audits/kwaliteitsbepalingen.
 • Signalering van benodigde herhalingscursussen.
 • Registratie van bevoegdheden.
 • Registratie van alle opleidingen.
 • Administratieve verwerking van diverse verlofvormen.
 • Administratieve ondersteuning personeelsadviseurs bij afhandelen verlofvormen.

Flexibel abonnement

Naast administratieve ondersteuning kunt u tevens kiezen voor flexibele ondersteuning op HR-gebied in de vorm van een abonnement. Met dit abonnement kunt u onze experts vragen stellen over HR gerelateerde casussen. Denk hierbij onder andere aan vragen over; verzuim, wet- en regelgeving, (dis)functioneren of HR-strategie. Het is mogelijk om dit abonnement in te zetten wanneer het u het beste uitkomt!

Met outsourcing via AAG:

 • is de continuïteit van de verwerking verzekerd, ook bijvoorbeeld bij ziekte, vakantie of uitdiensttreding van medewerkers;
 • is de kwaliteit verzekerd door zeer deskundige consultants, die de ontwikkelingen van het vakgebied op de voet volgen;
 • is alles een stuk eenvoudiger geregeld, door mutaties via eventuele digitale workflows aan te leveren;
 • zijn door toepassing van digitale workflows de processen in uw eigen organisatie verder geoptimaliseerd, waardoor deze minder tijd vergen;
 • is het mogelijk de informatievoorziening te optimaliseren;
 • zijn er geen hoge kosten van trainingen, scholing en de hieraan te besteden uren door uw medewerkers;
 • kiest u voor lagere kosten.

Meer weten? Neem contact met mij op!

Meer over het team

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Meer weten over outsourcing van uw personeelsadministratie? Neem contact met mij op!