In het kort

  • Continuïteit gegarandeerd
  • Kwaliteit verzekerd
  • Lagere kosten

AAG is al bijna 60 jaar de partner die de zorg verbetert vanuit de bedrijfsvoering. AAG gelooft in een goede bedrijfsvoering als stevig fundament voor de zorg. Wij bieden ondersteuning bij het verbeteren de financiële processen, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: het zorgdragen voor cliënten.

Outsourcing

Uw financiële processen zijn een essentieel onderdeel van uw organisatie om adequaat te kunnen sturen. Vooruit kijken en tijdig kunnen anticiperen op de snel opvolgende veranderingen in de wet- en regelgeving vragen om specifieke kennis. Door uw financiële administratie niet in eigen beheer te houden, maar uit te besteden aan AAG, is de continuïteit en kwaliteit hiervan gewaarborgd. Dankzij onze jarenlange kennis van en ervaring in de zorg kunt u erop vertrouwen dat uw financiële processen in goede handen zijn bij AAG. Vele zorgorganisaties zijn u voor gegaan en hebben reeds mogen ervaren hoe wij hen ontzorgen en helpen processen te borgen en optimaliseren. Daar plukken onze relaties de vruchten van.

Herkent u onderstaande thema’s?

Met outsourcing van AAG:

  • is de continuïteit van de financiële functie verzekerd, waardoor deze niet wordt verstoord door bijvoorbeeld ziekte, vakantie of uitdiensttreding van medewerkers;
  • is de kwaliteit verzekerd door de inschakeling van zeer deskundige financial consultants van AAG, die de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet volgen en toepassen;
  • bent u verzekerd van de meest geavanceerde systemen die digitalisering en robotisering mogelijk maken;
  • zijn door toepassing van workflows de processen in uw eigen organisatie verder geoptimaliseerd, waardoor deze minder tijd vergen en kwalitatief verbeteren;
  • is het mogelijk de informatievoorziening te optimaliseren vanuit onze zorgspecifieke kennis;
  • zijn er geen hoge kosten voor training en scholing van uw medewerkers;
  • kiest u voor een efficiënte en kostenbesparende oplossing.

Meer weten?

Wilt u weten hoe outsourcing van AAG uw organisatie verder kan helpen? Download de brochure of neem direct contact met ons op!

Download de brochure (PDF, 3.05 Mb)
Download de brochure (PDF, 3.05 Mb)

Ik vertel u graag vrijblijvend meer over outsourcing van AAG