Over dit artikel

Aafje levert vanuit en rondom hun locaties zorg aan inwoners van de gemeenten Rotterdam en de Drechtsteden variërend van verpleeghuiszorg, revalidatiezorg tot thuiszorg.

Guy Buck, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Aafje, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Aafje

Aafje wilde graag een onderbouwd en financieel passend strategisch vastgoedplan hebben. Daarnaast zocht Aafje naar continue ondersteuning vanuit een second opinion in de grote investeringsopgaven voor de korte en middellange termijn.

Oplossing van AAG

AAG heeft Aafje geholpen bij het opstellen van een strategisch vastgoedplan. Op basis van de visie en strategie van Aafje is bepaald hoe het vastgoed kan bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. Nadat het strategisch vastgoedplan is vastgesteld heeft AAG ondersteund bij verschillende businesscases, haalbaarheidsstudies en huurprijsbepalingen.

Waarom AAG

AAG levert een specialistische toevoeging op onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast is het voordeel van een adviseur dat zij onder tijdsdruk ook kunnen komen tot resultaten als de eigen interne organisatie (te) veel werkdruk heeft.

Meerwaarde van AAG

Wij waarderen de inzet van de AAG-adviseurs, hun kennis en specialisme. De kracht van AAG zit in de verschillende experts, die allen met hun eigen expertise samenwerken aan het grotere geheel, die samen met ons zorgen dat onze plannen en projecten haalbaar en nog beter worden. Vastgoedvraagstukken worden zo opgepakt dat het voor de toekomst een toegevoegde waarde oplevert voor de cliënten.

AAG zorgt er voor dat wij onderbouwd onze investeringsopgave in onze vastgoedportefeuille uit kunnen voeren. Daarnaast worden plannen functioneel en financieel haalbaar gemaakt en wordt er op gestuurd dat wij goede en verantwoorde zorg kunnen leveren in goede gebouwen. Dat waarderen wij.

Guy Buck Voorzitter Raad van Bestuur

Deel deze referentie

Meer weten over het strategisch vastgoedplan? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans