Over dit artikel

Aan het schrijven van een businesscase gaat vaak een lang traject vooraf. Maar heeft u daarbij ook al gedacht aan het volgende? Om u te helpen bij het opstellen van de businesscase, hebben we de 10 belangrijkste tips voor u onder elkaar gezet.

1. Formuleer het doel van de businesscase

Probeer de volgende vragen te beantwoorden om het doel concreet te maken. Wat wilt u bereiken? Voor wie wordt de businesscase geschreven? In welke fase van het proces bevinden we ons? En welke inzichten zijn hiervoor nodig?

2. Creëer draagvlak door de juiste personen erbij te betrekken

Bedenk wie u bij de businesscase betrekt. Dit is belangrijk voor het draagvlak, het complete beeld en de juiste conclusies. Een businesscase is niet het feestje van één persoon.

3. Wees kritisch op aangeleverde informatie

En stel daarbij vragen, heel veel vragen.

4. Toets of de informatie juist, volledig en consistent is

Hier geldt het adagium garbage in = garbage out. Het op orde hebben van de data is essentieel voor de kwaliteit van de businesscase.

  • Sluit financiële informatie aan op bijvoorbeeld jaarrekening/begroting/prognose?
  • Met welk prijspeil is gerekend in de investeringsraming?
  • Zijn bedragen inclusief btw?
  • Wordt rekening gehouden met tijdelijke huisvesting en/of aanloopverliezen?
  • Wie heeft de raming opgesteld en wat waren de uitgangspunten hierbij?
  • Is de informatie compleet?
  • etc.

5. Maak helder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken

Zaken die vanuit een ander perspectief wél belangrijk zijn maar níet voor de businesscase, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Tegelijkertijd dient de businesscase de belangrijke vragen te beantwoorden.

6. Zorg voor een gedegen plan, passend bij de strategie

Vraag uzelf daarbij het volgende af: Zit het logisch in elkaar? Met welk idee zijn keuzes gemaakt? Komen deze op een logische wijze voort vanuit visie en strategie? Sluit het aan bij de externe omgeving? Is het concept eenduidig? Het sleutelwoord is: waarom?

7. Kijk verder dan alleen het financiële resultaat

Kijk bij de financiële analyse verder dan enkel naar de ontwikkeling van het resultaat. Met boekhoudkundige resultaten kunnen geen rekeningen worden betaald. Betrek ook balans, kasstromen, liquiditeit, ratio’s en netto contante waarde in de analyse. Een businesscase met alleen de vastgoedexploitatie geeft een goede eerste indruk, maar laat niet het complete beeld zien. Dit doet een integrale businesscase op basis van de volledige exploitatie wel.

8. Gebruik gezond boerenverstand

Voelt iets niet goed aan? Dan is er vaak iets dat niet klopt.

9. Kies voor voldoende conservatieve aannames

Onderbouw financiële uitgangspunten en kies voor voldoende conservatieve aannames.

10. Pas het vier-ogen-principe toe

De kans dat de blinde vlek van één persoon tot verkeerde conclusies leidt, wordt hiermee veel kleiner.

De tips in praktijk brengen

Kunt u na het lezen van bovenstaande tips toch nog wat hulp gebruiken? Om u maximaal uit te rusten, verzorgt AAG een praktijkdag waarin u in één dag alle knowhow meekrijgt om een betrouwbare, consistente en complete businesscase op te stellen. Lees meer hierover op de opleidingspagina en schrijf u direct in.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Jelmer Jens